Aktualności

 • Zarządzenie nr 17/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2020 roku

  Zarządzenie nr 17/2020

  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chojnicach

  z dnia 29 grudnia 2020 roku

  w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

   

  obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

   

  Na podstawie art. 22 § pkt 1 a, b i art. 31a § pkt 1 i 3 i art. 54 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1239) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 325) i art. 207 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2019.1040)

   

  Zarządzamy, co następuje:

  § 1.

  OBSŁUGA INTERESANTÓW, BIURA PODAWCZEGO I KASY

   

  1. wstrzymanie osobistego przyjmowania Interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych,
  2. wstrzymanie osobistego   przyjmowania wszelkiej korespondencji    przez Biuro Podawcze oraz osobistego kontaktu Interesantów z Biurem Podawczym,
  3. wstrzymanie osobistego   przyjmowania    wszelkiej    korespondencji    przez Biuro Podawcze Wydziału V Ksiąg Wieczystych,
  4. wstrzymanie osobistego   przyjmowania    wszelkich wpłat do Kasy Sądu,
  5. wstrzymanie osobistego przyjmowania i wydawania korespondencji od/do adwokatów i radców prawnych oraz komorników sądowych.
  6. składanie pism i dokumentów do Sądu jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  7. instytucje, a także podmioty współpracujące z Sądem (komornicy sądowi, biegli, notariusze itd.) składają akta i dokumenty również drogą pocztową,
  8. uiszczanie opłat sądowych na rachunki Sądu – umieszczone na stronie internetowej Sądu, (www. chojnice.sr.gov.pl)
  9. obowiązuje całkowity zakaz dla stron, pełnomocników, Interesantów i innych uczestników postępowań wchodzenia do Sekretariatów Wydziałów Sądu, a także innych komórek organizacyjnych Sądu, bez zgody Prezesa lub Dyrektora Sądu. W przypadku złamania powyższego zakazu Kierownik Sekretariatu powiadamia Oddział Administracyjny i Prezesa Sądu.

  §2

  CZYTELNIA AKT

  1. przeglądanie akt jest możliwe w Czytelni Akt w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach 10 do 14 - dwa dni w tygodniu: wtorek i czwartek. Limit czasowy na przeglądanie akt wynosi 20 minut. Akta podlegają udostępnieniu po uprzednim telefonicznym, pisemnym lub mailowym zamówieniu (boi@chojnice.sr.gov.pl; tel: 052-3952792.
  2. przeglądanie akt ksiąg wieczystych w Czytelni Akt w Wydziale V Ksiąg Wieczystych jest ograniczone jedynie do notariuszy i geodetów oraz jest możliwe w godzinach 10 do 14 dwa dni w tygodniu: wtorek i czwartek. Akta KW podlegają udostępnieniu po uprzednim telefonicznym zamówieniu (052-3952721).

  §3

  GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU

  Zawiesza się wydłużone godziny funkcjonowania Sądu Rejonowego w Chojnicach w poniedziałki (tzw. pełnienie dyżurów poniedziałkowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku do  31 stycznia 2021 roku. Sąd Rejonowy w Chojnicach w poniedziałki funkcjonuje do godz. 15.30.

  §4

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Internetowej Sądu oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sądu.

  Niezbędne telefony i adresy mailowe:

  BOI: 052 3952792; boi@chojnice.sr.gov.pl;

  Biuro Podawcze: 052 3952702

  Czytelnia akt KW: 052 3952721

 • Zwrot e-znaków

  Czytajwięcejo: Zwrot e-znaków
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane