Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu
Kasa
Biuro podawcze
Punkt informacyjny
Godziny przyjęć interesantów

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1530-1800

 

Kasa

Kasa (pokój nr 2) czynna w dniach urzędowania w godzinach 800-1400a w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach 800-1300

W kasie można nabyć znaki sądowe

 

Biuro podawcze

Biuro podawcze (pokój nr 8) czynne jest w dniach urzędowania w godzinach 800 - 1530

 

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

Przyjmowanie interesantów w w Biurze Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

 

Biuro Obsługi Interesanta – prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów i jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie.

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Czytelnia Akt – do zadań której należy udostępnianie akt spraw sądowych, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom upoważnionym, według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 22lutego 2016r. w sprawie utworzenia i organizacji w Sądzie Rejonowym w Chojnicach Biura Obsługi Interesantów.

Ankieta oceny satysfakcji interesanta - można ją złożyć osobiście lub mailowo na adres boi@chojnice.sr.gov.pl

 

W dniach 14 - 29 września 2017 roku Biuro Obsługi Interesanta będzie nieczynne.

Prosimy dzwonić na cetralę sądu (52) 3952702, a interesantów przyjmować będa sekretariaty wydziałów.

Godziny przyjęć interesantów:

Prezes Sądu Rejonowego
poniedziałek w godz. od 1300 do 1400 w pokoju 106.

 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d