III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Młyńska 30


89-600 Chojnice


Biuro Obsługi Interesanta tel. (0 52) 39 52 792

e-mail: boi@chojnice.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału: SSR Marta Gierszewska

pokój nr 106 - I piętro


Kierownik Sekretariatu - Karina Krawczuk

pokój nr 23 - parter

Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 15.00

 

Właściwość rzeczowa: do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletniego, leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych należących do Sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Sprawozdanie z funkcjonowania rodziny zastępczej dla małoletniego

Sprawozdanie z nadzoru odpowiedzialnego rodziców

Sprawozdanie z opieki kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną

Sprawozdanie z opieki nad małoletnim

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór oświadczenie o stanie rodzinnym

Wzór pozwu o alimenty

Wzór pozwu o odniżenie alimentów

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

Wzór pozwu o ustalenie że obowiązek alimentacyjny ustał

Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Wzór wzniosku o odrzucenie spadku

Wzór wzniosku o zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentów do zawrcia małżeństwa

 

 

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich