Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.) Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chojnicach Zarządzeniem nr A/adm.-0211-4/20 z dnia 25 września 2020 roku powołali koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności

Beata Połom - Kierownik Oddziału Administracyjnego SR w Chojnicach tel.: 052 395 28 00

e-mail: beata.polom@chojnice.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Koordynator ds. dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
b/d