Praktyki studenckie

Praktyki dla studentów Wydziałów Prawa i Administracji w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Sąd Rejonowy w Chojnicach, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.

Studenci Wydziałów Prawa i Administracji, którzy chcą odbyć praktyki indywidualne w Sądzie Rejonowym w Chojnicach powinni złożyć nastepujące dokumenty:
- porozumienie / umowa między sądem a uczelnią dotyczące praktyk, podpisane przez przedstawiciela uczelni (można skorzystać z załączonego wzoru)
- wniosek o przyjęcie na praktyki skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach wraz z aktualnym numerem kontaktowym
- oświadczenie o niekaralności (wzór)

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Chojnicach, ul. Młyńska 30, pokój 107, lub przesłać na adres sądu. Organizator Szkolenia wyznacza każdemu studentowi patrona praktyk, po czym kieruje go na szkolenie BHP i ochrony infromacji niejawnych. Bliższych informacji o praktykach w Sądzie Rejonowym w Chojnicach udziela Oddział Administracyjny, Pani Połom Beata, tel. 52 3952800

Materiały informacyjne oraz inne dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

Ważne:
Komlet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Rejonowego w Chojnicach co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk (dokumenty niekompletne nie będą honorowane).
Z uwagi na uwarunkownia kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania
Wzór Porozumienia
Wzór Oświadczenia
Wzór Zaświadczenia o ukończeniu praktyki studenckiej

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Chojnicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d